Terms & Conditions

1. Bilang miyembro ng Team GENUINE, mahigpit na ipinagbabawal ang aktibong pagre-recruit o pagbebenta ng produkto ng ibang MLM, networking o affiliate marketing companies na may recruiting na kasama. Kahit pa gamitin ang mga termino na sila ay mga “enrolling students” o “affiliates” lamang, maliban na lang kung sila ay bahagi ng Serrano Academia affiliate program.

• Ang sinumang miyembro na mapapatunayan na lumalabag ay agarang tatanggalan ng Team GENUINE account.

• Walang sinumang miyembro ng Team GENUINE ang pinapayagang sumali sa ibang MLM/networking o affiliate marketing companies pagkatapos mag-enroll sa Team GENUINE Academy.

• Pwede kang mag-sponsor ng mga tao na aktibong nagpo-promote o nagbebenta ng produkto ng ibang networking company pero hindi sila magkakaroon ng access sa Team GENUINE Academy & System kundi sa ating Facebook group lamang. Kung gusto n'ya rin na magkaroon ng access sa Team GENUINE Academy & System, kailangan n'ya bitawan o maging inactive ang anumang networking o affiliate marketing company na pino-promote nya.

• Kapag talagang gusto na umalis ng isang miyembro sa Team GENUINE at lumipat na ng ibang kumpanya, magpaalam lamang ng maayos sa ating Team GENUINE Corp Facebook page. Hindi natin sila pipigilan.

2. Ang lahat ng mga materyales ng Team GENUINE (e.g. training videos, marketing videos, eBooks, scripts, etc.) ay ekslusibo at para lamang sa mga miyembro ng Team GENUINE. 

Anumang ilegal na pagkopya, pagpapakalat o distribusyon ng mga materyales na ito ay magreresulta sa agarang pagtanggal sa Team GENUINE account ng sinumang miyembro na mapapatunayang lumabag. Maaari rin silang sampahan ng kaso ng Team GENUINE Academy na paglabag sa copyright law.

3. Bawal mag screenshot at mag-post sa social media ng mga lessons sa loob ng Team GENUINE Academy. Ang sinumang lumabag ay maaaring ma-terminate sa Team GENUINE Academy.

4Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapahiram ng Team GENUINE account sa kapwa miyembro. Ang paglabag sa patakaran na ito ay magre-resulta sa agarang pagkaka-terminate ng account sa Team GENUINE.

5. Kalayaan ng sinumang miyembro ng Team GENUINE na hindi sundin o sundan ang mga turo o training sa loob ng Team GENUINE Academy, kami na mga nangangasiwa ng Team GENUINE ay walang pananagutan sa anumang pinsala, pagkalugi, pagkatalo o masamang gawain na ginawa ng sumuway na miyembro.

Awtomatiko ring mawawalan ng bisa ang 6-months implementation guarantee kapag gumawa ka ng anumang diskarte na unethical.

6. Ang 6 months implementation guarantee ay nagsisimula sa araw kung kailan ka naging opisyal na estudyante ng Team GENUINE. Kailangan mong aralin at gawin ang lahat ng mga matututunan mo sa Team GENUINE Academy ng tuloy tuloy sa loob ng anim(6) na buwan.

• Kapag meron kang nilaktawan na kahit na isang lesson, mababalewala na ang implementation guarantee.

• Kapag bigla ka nalang tumigil sa negosyo ng tatlong(3) araw na sunud-sunod sa loob ng anim na buwan na wala man lang paalam sa iyong sponsor o sa mga lider at wala man lang valid na paliwanag kung bakit, mababalewala na ang implementation guarantee.

• Kapag umabsent ka sa OGC kahit na isang beses lamang, mababalewala na ang implementation guarantee. Maliban nalang kung may emergency. Ang mga emergency na tinatanggap ng Team GENUINE Academy ay (1) pagkasawi ng mahal sa buhay, (2) na-ospital ang sinuman sa mga mahal sa buhay, (3) mga sakuna tulad ng bagyo, lindol o pagputok ng bulkan. Kung wala sa alinman sa tatlong ito na nabanggit, ibig sabihin ay hindi namin ito tatanggapin na emergency.

• Kapag may hindi ka sinunod na kahit isang lesson lamang, mababalewala na ang implementation guarantee.

7. Sinumang miyembro ng Team GENUINE ay dapat gumalang sa mga kapwa n'ya miyembro. Mahigpit na ipinagbabawal ang mang-insulto, mambastos, o hindi igalang ang kapwa nya miyembro sa kahit anong pamamaraan. Sinuman na mapapatunayan na gumagawa nito sa kanyang kaklase sa Team GENUINE Academy ay agarang ite-terminate.

8. Walang kahit na sinuman ang pinahihintulutan na gumawa o magpa-tatak ng kahit na anong disenyo ng Team GENUINE sa mga T-shirt, mugs, pins, caps, jackets o kung anu pamang pwede nitong pagtatakan.

Ang Team GENUINE ay tatak na pagma-may ari lamang ng Team GENUINE. Ang Team GENUINE lang ang may karapatang gumawa ng mga nabanggit na produkto. Ang sinumang lalabag ay agarang mate-terminate sa grupo ng Team GENUINE at maaari pang kasuhan ng paglabag sa batas ng karapatang-ari (copyright).

9. Pag dating sa pag claim ng refund mula sa implementation guarantee, kailangan ay nagawa mo ang lahat ng kundisyon ng Team GENUINE.

Una, ginawa mo ng tuloy-tuloy at araw-araw ang negosyo sa loob ng anim (6) na buwan. 

Ikalawa, ginawa mo ang lahat ng mga gawain na pinapagawa sa loob ng Team GENUINE academy.

Ikatlo, wala kang kahit na isang absent sa mga OGC. Maliban nalang kung may emergency. Ang mga emergency na tinatanggap ng Team GENUINE Academy ay (1) pagkasawi ng mahal sa buhay, (2) na-ospital ang sinuman sa mga mahal sa buhay, (3) mga sakuna tulad ng bagyo, lindol o pagputok ng bulkan. Kung wala sa alinman sa tatlong ito na nabanggit, ibig sabihin ay hindi namin ito tatanggapin na emergency.

Ikaapat, wala kang nilabag na kahit na anong rules ng Team GENUINE Academy sa loob ng anim (6) na buwan.

Kapag ginawa mo ang apat na bagay na yan sa loob ng anim (6) na buwan, ipadala mo lang samin ang mga patunay at kapag ito ay na-aprubahan na, ibabalik namin agad ang iyong pera plus babayaran ka namin ng Php15,000.

Kapag napatunayan namin na nagsinungaling ka sa mga patunay na ipinadala mo samin, agarang mawawala ng bisa ang implementation guarantee at maaari ka ring ma-terminate sa Team GENUINE Academy.

Ipapaalam rin namin sa'yo na may mga tools kami na ginagamit para malaman kung totoo ba talagang sinunod mo ang apat na bagay na ito kaya wag mo na subukan magsinungaling para lang mabawi ang enrollment fee mo dahil hinding-hindi mo kami maloloko. :)

Ang Team GENUINE ay may karapatan na baguhin ang mga tuntunin at kondisyong ito anumang oras at ang lahat ng miyembro nito ay inaasahang sumunod.

(Last Update: 1-27-22)